Open the menu
Novacura Flow > Omvänd organisationsstruktur för bättre effektivitet

Omvänd organisationsstruktur för bättre effektivitet

07 jul
De senaste 20 åren har jag i min roll som konsult jobbat med att införa affärssystem, ofta inom anläggningsintensiv verksamhet. En fråga som jag ofta ställer mig är varför de personer som jobbar längre ner i organisationen ofta har dåligt IT-stöd eller låg grad av automatisering i sina administrativa processer?

Enligt min erfarenhet investerar företag i högre utsträckning i digitaliserade och automatiserade processer för "cheferna" (exempelvis automatiserade arbetsflöden för fakturering och avancerade rapportverktyg) men förväntar sig att övriga medarbetare manuellt ska bidra till olika processer som inköp, HR, underhåll, projekt där man ofta måste upprepa inmatningar för exempelvis tidrapportering, artikelinformation och arbetsorderinformation.


Detta är motsägelsefullt eftersom grundläggande processoptimering går ut på att ta bort onödiga och ej värdeskapande aktiviteter i största möjliga mån och på så sätt öka värdet i hela processen. Ju fler personer som berörs desto mer går att förbättra. Sålunda borde organisationer fokusera och prioritera medarbetare i högre utsträckning. Enkel matematik!

Jag har många gånger ritat nedanstående organisationsschema på olika whiteboards och blädderblock och förklarat min syn på hur företag borde presentera sitt organisationsschema för optimerad tillgänglighet och effektivitet och de flesta brukar köpa denna förenklade bild. 


Faktum är att jag har presenterat den på möten i samtliga världsdelar och ännu har ingen argumenterat mot att andra medarbetare än cheferna borde ha bättre processtöd såsom:
  • Enklare gränssnitt
  • Minimal administration
  • Rätt information vid rätt tidpunkt
  • Högre prestanda 
I exemplet på bilden finns det ett inre lager med roller inom drift, underhåll och produktionsledning som faktiskt kan påverka tillgänglighet, anläggningshastighet och kvalitet medan de övriga rollerna är mer perifera när det gäller den verkligt värdeskapande processen.
 
Vi på Novacura anser att flera viktiga bitar i detta pussel måste läggas för att uppnå bättre systemstöd för medarbetare med en direkt påverkan på värdeskapande processer:
  • En generell processplattform där rätt information från ett eller flera system kan presenteras till en användare vid rätt tillfälle
  • Enkelt rollanpassat gränssnitt som guidar och styr användaren att göra rätt på ett pedagogiskt sätt
  • Kort ledtid för att fånga upp och leverera kontinuerliga förbättringar av kritiska processer
  • Erfarenhet av att leda kunder i förändringen av sin organisation och verksamhet 
Om ni är intresserade av att se hur vi på Novacura kan hjälpa er med detta, eller kanske utmana mina påståenden, så är ni välkomna att kontakta mig.

Östen Westman
osten.westman@novacura.se


Läs om de verksamheter vi stödjer > eller gå vidare och läs kundberättelser >