Open the menu

Kunder berättar

Det går bra för Novacura. Förklaringen till detta tror vi är ganska enkel – vi levererar effektiva lösningar som gör våra kunder bättre.

Vi och vår produkt hjälper ett stort antal kunder över hela världen och inom många olika brancher

Anticimex förstärker sin organisation med Novacura

Novacura har under många år levererat support på Anticimex befintliga affärssystemslösning och konsultat i många av bolagets viktiga projekt. Under den pågående uppgraderingen av IFS Applications har samarbetet fördjupats ytterligare.

Mobil lösning med SJA underlättar för norska Statnett

Statnett har beslutat att lämna stora delar av det manuella pappersarbetet bakom sig för att istället digitalisera sig på fältet, något som gjort företaget både effektivare och säkrare.

Jula använder Novacura Flow för sin digitalisering

Jula har valt att använda Novacura Flow för att stödja sin digitala resa. De första apparna kommer att förbättra kundservicen i butikerna närmare bestämt betjäna kunderna på plats i butiken och ge korrekta svar snabbare.

Damen drar nytta av Novacura Flow och förväntar sig avkastning på kapitalet på nio månader

Med säte i Gorinchem, Nederländerna, har Damen byggt och konstruerat fler än 5 000 fartyg och levererar uppåt 150 fartyg per år. De önskade strömlinjeforma sin lagerhantering.

  
 

Heerema får fördelarna med Novacura Flow

"Implementering av Novacura Flow sparar 10 x 4 x 2 x 0,1 = 8 timmar per dag. Med 250 arbetsdagar per år och en timkostnad på 400 kr blir det en besparing på 800 000 om året."

Mobila lösningar är framtiden inom affärssystem — den innovativa utvecklingen med Novacura Flow hos PESA SA

Marcin Gudynowski, ansvarig för lagerstyrning och kooperativa inköp hos PESA SA, pratar om hur det går att effektivisera processer och spara pengar. 

Förbättring av hanteringen av projektlogistik — Novacura Flow hos Rockfin

Kapaciteten hos de IT-system som är avsedda att stödja ledningen klarar många gånger inte längre av att hålla jämna steg med den dynamiska utvecklingen av företagen och deras processer. Den utmaningen stod Rockfin, som tillverkar oljesystem, inför.

Ökad driftsäkerhet i Iggesund med Novacura Flow

Holmens utmaning var att skapa en mer användarvänlig och effektiv rapporteringsprocess för förebyggande underhåll och förrådsverksamhet. 

Novacura Flow förbättrar Stadiums e-handelsprocesser

När Stadium ville utveckla sitt systemstöd för den stadigt växande e-handeln letade man efter en lösning som först och främst skulle spara tid. Valet föll på Novacura Flow och ledde snabbt till en effektivitetsökning på över 30 procent.

Höga krav på tillförlitlighet fick Serimax att välja Novacura Flow

Serimax erbjuder svetslösningar för företag med verksamheter i extrema förhållanden och krävande miljöer, på land och till sjöss, jorden runt. Med Novacura Flow har de en lösning som fungerar även offline.

Flow stärker BW Offshores inhouse-utveckling

BW Offshore är en av världens största leverantörer av flytande produktionstjänster till olje- och gasindustrin. Ombord på BW Offshores fartyg har vi implementerat Novacura Flow för att säkerhetsställa datakommunikationen mellan fartygen och land.

Swemaint - Säker och spårbar dokumentation med Novacura Flow

Norra Europas ledande företag när det gäller reparations- och underhållstjänster för godsvagnar använder Novacura Flow för att kunna uppfylla kundkraven.

Älvstranden - Budgetsystem för Excel-fans med minimerad risk för fel

Älvstranden Utveckling AB är ett helägt kommunalt bolag som på uppdrag av Göteborgs stad leder och driver arbetet med utvecklingen av Norra och Södra Älvstranden.

Kortad ledtid, högre servicegrad och frigjord tid hos Veolia

Visst kan rubriken låta som en utopi och vara tre begrepp som tillsammans känns omöjliga att kombinera. Dock är det verklighet inom Veolia-koncernens verksamhet i Sverige sedan en tid tillbaka genom ett samarbete mellan Veolia och Novacura.

Smidigare budgetprocesser med Novacura Excel Integration

För controllern Fredrik Andersson på sportkedjan Stadium har budgetprocessen förenklats avsevärt med verktyget Novacura Excel Integration.

Nytt och skräddarsytt för Minco – tack vare Novacura Flow

Skräddarsydda arbetsflöden, nöjdare kunder och rätt saker på rätt plats. Det är några av fördelarna som amerikanska företaget Minco ser med Novacura Flow.

Mobila handterminaler gör Sherwin-Williams mer effektivt

När Sherwin-Williams, en av världens största färgtillverkare, ville effektivisera lagerhanteringen vände man sig till Novacura. Resultatet: en mobil lösning med smarta, användarvänliga arbetsflöden som sparar tid, minskar administrationen och gör jobbet lättare.

Park & Natur - Kapade underhållskostnader betalade projektet redan år ett

Genom åren har förvaltningens IFS-system kompletterats med en mängd anpassningar och därav betydande årliga underhållskostnader. Vi fick uppdraget att reducera underhållskostnaderna men behålla IFS Applications och förlänga den tekniska livslängden.

Specma Hydraulic - Streckkodsläsning gav ökad ordning och kvalitet

I det kontinuerliga sökandet efter förbättringar fann man att en förbättrad lagerprocess skulle bidra till ökad produktivitet i lagret och ökad leveranssäkerhet för kunderna.

IFÖ produktionsrapporterar automatiskt

Resultatet är information av hög kvalitet och en verksamhet som pågår hela veckan – dygnet runt – utan att några människor behöver finnas i närheten.

Veolia - Kundportal ger snabbare åtgärder och nöjdare kunder

För Veolia arbetar Novacura med projekt inom fastighets- och industriunderhåll i ett kontinuerligt förbättringsarbete, med integration av olika funktioner. Inom ramen för detta fick vi uppdraget att bygga en kundportal för felanmälan.

Lou-Richs effektivitet ökar ständigt med Novacura Flow

På Lou-Rich trodde man sig ha hittat det bästa sättet att minimera pappersarbetet vid inventering. Men av en slump upptäckte man Novacura Flow och insåg att jobbet kunde göras ännu mer effektivt - och billigare.

Alten – Säljstödsystem integrerat med IFS

Alten hade kommit till den punkt där det manuella säljsystemet med offert - order - beställning - genomförande - fakturering etc inte räckte till. För att klara att växa och samtidigt vara kostnadseffektiva krävdes större administrativ kapacitet eller en radikal förändring.