Open the menu

Affärssystem

Vi vet hur man förbättrar dem. Må de vara SAP, Infor M3/Movex, Microsoft Dynamics, Jeeves, IFS Applications eller IBM Maximo m.fl.
Vi fyller gapet mellan din verksamhet och dina affärssystem
Affärssystem är till sin natur komplexa och en följd av det är att de alltid är underutnyttjade. Vi är experter på affärssystem och på att få ut det mesta möjliga av dina system. Vi kan tekniken, vi kan applikationerna och vi kan verksamheten.
Det finns inget som hindrar dig att ha ett bättre affärssystem – utan att behöva köpa ett nytt eller bygga dyra modifieringar.

IFS Applications

När det gäller IFS Applications har vi helt enkelt det du behöver. Vi har de mest erfarna och engagerade konsulterna och de bästa lösningarna.
Oavsett om du behöver uppgradera IFS, skaffa en mobil lösning eller nya funktioner, eller bara behöver hjälp eller support, kan vi leverera en lösning.

Läs mer om vad vi kan göra för IFS Applications >
Läs mer om mobila lösningar >
Läs mer om våra tjänster >
Läs mer om vår IFS-support > 
 

IBM Maximo

Ett av våra kärnområden är hantering och underhåll av tillgångar. IBM Maximo handlar enbart om hantering och underhåll av tillgångar. Vi matchar varandra perfekt. Om du lägger till Novacura Flow har du en kombination av tjänster och produkter som kommer att optimera användningen av IBM Maximo.
 
Läs mer om vad vi kan göra för IBM Maximo >
Läs mer om underhåll >
Läs mer om mobila lösningar > 

Andra affärssystem

Listan med system som vi stödjer och förbättrar växer ständigt. Vi arbetar för närvarande med följande affärssystem:
 
  • SAP
  • Jeeves
  • Infor M3/Movex
  • Microsoft Dynamics AX
  • Microsoft Dynamics CRM
  • Microsoft Dynamics NAV
För dessa system erbjuder vi mobila applikationer och processapplikationer som läggs direkt på affärssystemet med Novacura Flow: Novacura-lagret.
 
Läs mer om mobila lösningar >
Läs mer om Novacura Flow >