Open the menu

Mobilitet från Novacura

Alla dina mobila affärsappar på ett och samma ställe. Med Novacura Flow får du en plattform som kan hantera alla dina behov av att vara mobil. Vi kallar det för The Enterprise App. 

Varför ska du använda mobilitet från Novacura?

Det är viktigt med mobilitet. En verkligt mobil arbetsstyrka har visat sig vara effektivare, med nöjdare personal som gör ett bättre jobb. För att förverkliga det måste den mobila arbetsstyrkan vara utrustad med ett verktyg som stödjer den mobila processen och det mobila arbetet till hundra procent.
 
Mobilitet är en integrerad och grundläggande del av vårt erbjudande. Vi kan mobilitet utan och innan, eftersom vi har arbetat med mobila lösningar och processer sedan vi startade företaget.
 
Med vår plattform för mobilitet skapar du verkligt smarta mobila applikationer som är direkt integrerade med ditt affärssystem. Du kan ta med dig de data som du behöver vart som helst och du kan arbeta online eller offline. Och du har allt på samma plats – The Enterprise App.  

Den mobila processen

När du tittar på mobila appar bör du börja med att titta på den mobila processen. Vad vill du åstadkomma med processen? Hur kan du ta fram bästa möjliga verktyg för de som är inblandade i processen? Vilka data ska hanteras? Hur mycket av processen går det att automatisera?
 
Det är inte förrän du har en tydlig bild av den mobila processen som du kan definiera den mobila appen.
 
Med Novacura Flow stödjer vi alla mobila processer. Du kan antingen använda någon av våra befintliga mobila appar eller skapa en egen. Gör det själv eller ta hjälp av våra experter. Valet är ditt. 

Några exempel på vad vi kan göra inom mobilitetsområdet:

 • Mobil hantering av arbetsorder för fältservice
 • Rapportering av ronder och förebyggande underhåll
 • Effektiv lagerhantering med avläsning av streckkoder och utskrift av etiketter
 • Tidrapportering och redovisning av resekostnader
 • Rapportering av tillverkning
 • Mobil hantering av beställningar och offerter för fältservice
 • med mera... 
Fler exempel hittar du under Detta kan vi göra för dig >
 

Den mobila plattformen

Vi använder Novacura Flow som vår plattform för mobilitet. Med Novacura Flow skapar du i några få steg mobila appar som passar din mobila process perfekt. 
 1. Definiera hur du vill arbeta
 2. Designa det mobila arbetsflödet steg för steg
 3. Koppla det till dina bakomliggande affärssystem
 4. Kör det!
Den här BPM-plattformen är så kraftfull att du kan få igång din första mobila app – färdigintegrerad med ditt bakomliggande affärssystem – på bara några dagar.
Sedan är det bara att lägga till och förbättra, steg för steg, tills du har en komplett mobil lösning som täcker alla dina behov av mobilitet.
 
Allt från grundläggande operativa processer till personalrelaterade och administrativa uppgifter kan implementeras på samma plattform. Du kan till och med utöka din mobila process så att den inkluderar både leverantörer och kunder.
Vi ger dig frihet att skapa vilka mobila affärsappar som helst som du behöver och möjlighet att sprida dem till de som behöver använda dem. 

Mobil säkerhet

Mobilitet ska inte bara vara enkel, den ska naturligtvis också vara säker. Med Novacura Flow får du stöd för att skapa mobila applikationer med den nivå på säkerheten som du behöver.
 
Själva plattformen stödjer säker användarhantering och kryptering för säker datakommunikation. Du kan välja om du vill använda en VPN-tunnel från tredje part för kommunikation från den mobila klienten till servern eller om du vill använda en publik webbtjänst med https-kommunikation.
 
Novacura Flow stödjer också användning av MDM-programvara (mobile device management), där säkerheten styrs av MDM-ramverket. Flow Client har inbyggd integrering till Mobilelron.

Genom den integreringen kan du hantera säkerheten i fyra olika dimensioner: 
 • Distribution av Flow Client till mobila enheter.
 • Säker och krypterad kommunikation via en AppTunnel.
 • Container-hantering av data på den mobila klienten för att skydda vilande data
 • Autentisering och konfiguration av användarpolicy, inklusive en enda inloggning på enheten.

Läs mer om Novacura Flow >