Open the menu

Novacura Support

Vi erbjuder en mängd olika supporttjänster både för IFS Applications och Novacuras egna produkter. Tjänsterna omfattar allt från att ta emot och dirigera problem till support på olika nivåer och alla former av rådgivning av experter. Här får du hjälp med frågor och problem samt alla nödvändiga förbättringar.

Vi erbjuder en mängd olika supporttjänster för IFS Applications och Novacuras egna produkter. Tjänsterna omfattar allt från att ta emot och dirigera problem till support på olika nivåer och alla former av rådgivning av experter. Här får du hjälp med frågor och problem samt alla nödvändiga förbättringar.

Vår support har många fördelar:

• Garanterad tillgänglighet för alla kunder.
• Avtal anpassade efter ditt företags supportbehov, oavsett om det är stort eller litet.
• Snabb responstid.
• Personal som talar både svenska och engelska. 
• Möjlighet att rapportera problem dygnet runt. 
• Flera kanaler för att rapportera problem, bland annat supportwebb, e-post och telefon. 
• Möjlighet att byta ut outnyttjade timmar mot löpande tjänster.

Våra avtal

Novacura erbjuder olika avtalsvarianter anpassade efter verksamhetens behov av support och kan sätta samman ett lämpligt paket, oavsett om kunden behöver support dagligen och kräver snabb utredning av och svar på problem, eller behöver hjälp då och då med mer komplicerade problem.

Våra supportavtal består av ett baspaket och olika byggklotsar som speglar önskad responstid och önskat antal supporttimmar (för upp till ett år). Baspaketet ingår i alla avtal, medan byggklotsarna väljs av respektive kund efter verksamhetens behov.
Varje månad görs en avstämning av antalet timmar och en uppföljning av avtalet.

Baspaketet

Baspaketet ingår i alla supportavtal. I baspaketet ingår support per telefon och e-post, samt rapportering av problem via ett onlinegränssnitt.  Personlig service per telefon finns under kontorstid 08:00-17:00 (lunchstängt 12:00-13:00).

Våra kunder har fri tillgång till vårt ärendehanteringssystem JIRA, där alla ärenden visas och det går att visa statistik och översikter. Kunderna kan även använda vårt ärendehanteringssystem för sina egna projekt.

Baspaketet omfattar även projektledning från Novacura när det gäller uppföljning, prioritering av ärenden, framtagning av statistik och nödvändig administration i JIRA.

Vi tar fram ett unikt avtal genom att lägga till två byggklotsar till baspaketet, tidsbank och serviceavtal för responstid, i enlighet med kundens behov.

Tidsbank

Tidsbanken speglar det antal timmar garanterad support som behövs. Ju fler timmar desto lägre blir timtaxan. Om det avtalade antalet timmar överskrids faktureras de extra timmarna löpande enligt överenskommen taxa i samband med månadsdebiteringen.
Outnyttjade timmar får inte föras över till nästa period. 

Serviceavtal

Våra serviceavtal är indelade i tre olika paket, baserat på dina behov i samband med att ett problem rapporteras.
Vi erbjuder tre olika serviceavtalsnivåer och basnivån är den som ingår i baspaketet.

Serviceavtalsnivå

Serviceavtalsnivåerna har olika responstid, beroende på hur allvarligt problemet är. Ett allvarligt problem kan till exempel ha en responstid på mellan två och åtta timmar, beroende på vilken kategori kunden har valt.

Vi kan naturligtvis även tillhandahålla våra supporttjänster för fasta perioder. Det kan vara praktiskt i samband med uppgraderingar eller driftsättning när behovet av support tillfälligt ökar.

Kontakta oss gärna om du vill prata om ert behov av support!