Open the menu

Samverkansprocesser

Digitaliserad samverkan över gränserna leder till bättre processer. Med Novacura Flow är det enkelt att bygga applikationer och portaler för samverkan. Se till att få en gemensam arbetsyta och kontroll på en och samma gång. 
En bra lösning möjliggör samverkan mellan människor, avdelningar och företag. Och med kunder, entreprenörer och leverantörer
En bra lösning leder till samverkan mellan människor, avdelningar och företag. Samt med kunder, entreprenörer och leverantörer.
 
En av de mest grundläggande delarna av processförbättring är samverkan – att få människor att samarbeta för att uppnå gemensamma mål. Denna samverkan sker inte bara inom ett företag utan den sträcker sig ut till alla som deltar i en affärsprocess – från leverantörer till kunder.

Med Novacura Flow och Flow Portal stödjer vi både processförbättring och samverkan över gränserna. Den innovativa plattformen gör det möjligt att skapa kund- och leverantörsportaler och case management-lösningar, bara genom att konfigurera processen och innehållet i lösningen.
 

Samverkansprocessen

Några exempel på typiska lösningar och processer där samverkan utgör en grundläggande del:

Fastighets- och arbetsorderportal 

Där kan kunderna omedelbart få en översikt över pågående arbeten, fakturor, fastighetshistorik och nyckeltal. Kunderna kan även registrera en ny felrapport, rapportera en fakturakommentar eller lägga till ett dokument. 

Leverantörsportal
Där kan leverantörer få en överblick över sina order och till exempel skapa en leveransavisering.

Registrering av en nyanställd

Processerna för att registrera en nyanställd. Kör alla uppgifter som hör ihop med en nyanställd, inklusive att lägga till personen i alla nödvändiga affärssystem.

Uppdelning av arbetsuppgifter

Skapa processer som tydligt delar upp ansvaret mellan olika roller. Det kan vara allt från att lägga upp ett leverantörs- eller kundavtal till att godkänna semester för en anställd. Rätt information hamnar i slutänden i det bakomliggande affärssystemet. 

Allmän ärendehantering
Där registrerar en person ett ärende som ska förberedas, administreras och hanteras av olika roller inom organisationen. Det kan vara processer som incidentrapportering, dokumenthantering eller godkännanden av olika slag. Liksom ovan blir resultatet, oavsett process, att rätt uppgifter hamnar på rätt ställen. 

Purchase-to-Pay, P2P

Hantera processen från inköp till  betalning (P2P). Det inkluderar allt från att lägga upp leverantören till slutregistrering av leverantörsfakturan i det ursprungliga systemet. Och allt däremellan. Distribuerad uppläggning av inköpsanmodan och -order, automatisering av fakturaregistrering, hantering av godkännanden och regler för godkännanden och matchning av inköpsorder. Plattformen stödjer allt i P2P-processen. 
 


Uppföljning av entreprenörer - Contractor Management

Stora delar av industrin är helt beroende av sina entreprenörer för att kunna underhålla sina anläggningar och utveckla sin verksamhet.
Samverkan hämmas ofta av administrativt krångel och dåligt optimerade processer i berörda parters affärssystem. 
Genom att använda Flow ges en mängd fördelar för anläggningsägare, till exempel: 
 
  • Kontroll över vilka som arbetar på området. Inpassering/utpassering.
  • Kontroll över rapporterade timmar från entreprenör.
  • Förbättrad kostnadskontroll.
  • Bättre underlag för avtalsskrivning, sammanställt per typ av tjänst e.t.c.
  • Mindre administration av felaktiga fakturor.

Läs mer om Flow Contractor Management >
Läs mer om Novacura Flow >

Se en inspelad demo om Novacura Flow Portal som visar KPI-kort >