Innovation, mobilitet och automatisering

Hantering av företagsprocesser i ERP

Förvandla din traditionella men kompetenta arbetskraft till moderna och mobila proffs med en tydligt definierad, upprepningsbar och mätbar process. En process där människor har enkel åtkomst till alla verktyg och all information de behöver.

Utmaningen

Det finns alltmer konkurrens mellan företag och arbetskraften måste förbättras snabbare än någonsin tidigare. Detta driver behovet av snabba förändringar inom affärsprocesser eftersom många företag för närvarande arbetar med otillräckliga verktyg och processer som varken kan upprepas eller mätas. I denna föränderliga miljö ser den traditionella arbetskraften ut att bli utmanövrerad av en ny generation som introducerar nya processer med en högre grad av innovation och automatisering. Människor inom verksamheten har ett uppenbart behov av nya verktyg, exakt information och processer som är automatiserade i hög grad.

Novacuraeffekten

Med Novacura kan du använda den fulla potentialen av dina mobila säljteam och låta människorna på plats spendera sin tid på bästa möjliga sätt. Det vill säga, att öka säljtid och minska tid för resor och administration. Med våra lösningar för fältförsäljning får du fullständig kontroll över din säljprocess.

Genom att använda Novacura kan företag:

 • Få ett nyskapande och mycket lättanvänt gränssnitt med applikationer som stödjer all fältförsäljning. Kundinformation, planering av rutter, generering av offerter, konfiguration och inskickande av försäljningsorder. Varje aspekt av din huvudverksamhet täcks.
 • Etablera en upprepningsbar säljprocess, som är till stor del automatiserad och fullständigt mätbar.
 • Inbyggd support för komplexa kundavtal, kontextkänsliga prislistor och annan avancerad affärslogik. Allt körs i bakgrunden och utförs vid behov.
 • Uppnå en lösning med nästan inget behov av utbildning.
 • Uppnå 100 % mobilitet – varje uppgift kan utföras på plats på fältet, från kärnverksamhet till supportprocesser som HR, tidsregistrering, resehantering och problemhantering.
 • Använd inbyggda kartor, GPS, bifogade filer, bifogade kamerabilder och signaturer.
 • Skaffa support för både online- och offlinelägen.
 • Skaffa en plattform som fungerar på telefoner, PDA-enheter och PC – allt beroende på säljkårens behov.
 • Få alla delar av processen att vara tätt integrerade med de grundläggande CRM- och affärssystemen.

Våra applikationer

Exempel på applikationer som vi kan leverera:

 • Customer 360-information.
 • Beställningshistorik.
 • Rutt/besökshantering.
 • Skapa beställningsförslag.
 • Skapa försäljningsorder.
 • Registrera resekostnader och ersättningar.
 • Tidsregistrering.

Varje applikation definieras av din verksamhet, är enkel att använda och är tätt integrerad med dina affärssystem.

Läs mer om vår plattform

Ta kontroll över din digitala resa idag

FÅ EN KOSTNADSFRI DEMO

Lösningar för din industri

logistics

Tillverknings- och logistikindustri

Läs mer

Föreställ dig ett lager där verkligheten är synkroniserad med dina system, där allt onödigt arbete elimineras, där det inte finns något pappersarbete, allting fungerar mobilt, och där allt som levereras stämmer till 100 %. Vi kan hjälpa dig att använda din kreativitet för att utforma och förverkliga lagerprocesserna på precis det sätt du vill ha dem.

icon asset service

Underhåll- och serviceindustri

Läs mer

Vår kompetens inom underhåll, tillsammans med våra lösningar, gör din underhållsverksamhet enkel, precis, mobil och förutsägbar. Och du behåller kontrollen.

Projektbaserad industri

Läs mer

Vår gedigna erfarenhet av stora och komplicerade projekt gör det möjligt för dig att förbättra hantering och genomförande av projekt. Precision, kontroll och enkelhet är viktiga faktorer som stöds av våra lösningar – hela vägen från konstruktion till leverans.

Hantering av företagsprocesser i ERP

Läs mer

Affärssystem är som regel komplexa och är därför underutnyttjade. Vi är experter på affärssystem och på hur du kan utnyttja dem maximalt. Vi känner till tekniken, vi känner till applikationen och vi kan verksamheten.