Tjänster och produkter som hjälper dig lyckas

IBM Maximo

IBM Maximo är ett av världens ledande affärssystem för kapitalförvaltning och underhåll. Våra kunskaper om affärer och system kombinerade med Novacura Flow gör att du kan förenkla, automatisera och mobilisera din användning av IBM Maximo.

Novacura Flow för underhåll

Optimerad service och underhåll

Service och underhåll är två av våra verkliga kärnkompetenser. Som en IBM Business Partner kan vi erbjuda kompetens och lösningar som du behöver för att verkligen optimera användningen av IBM Maximo. Våra tjänster täcker företagsadministration till applikationshantering och support. Våra lösningar fokuserar på mobilitet och användareffektivitet.

Tjänster för din underhållsverksamhet

Tillsammans med våra experter inom service och underhåll kan du förbättra din verksamhet genom att skapa bättre processer, arbetsflöden och systemsupport. Vi hjälper dig hela vägen från idé till implementerad lösning. Vad vi kan göra dör dig beror mer eller mindre på dig. Listan nedan beskriver några exempel av företagsadministration som vi kan erbjuda:

 • analys av befintliga företagsprocesser och förslag till förbättringar
 • studiegrupper om förbättring av affärsprocesser
 • definition och kartläggning av programvarusupport
 • definition av processer och arbetsflöden som kan utföras i Novacura Flow.

Affärsappar för IBM Maximo

Med våra paketlösningar för IBM Maximo kan du göra ditt affärssystem mer effektivt, användbart och mobilt. Lösningarna är baserade på vår plattform Novacura Flow och därifrån har du tillgång till hela affärslogiken i IBM Maximo. Skapa alla affärsappar du behöver för att vara mobil och effektiv, med en enda plattform.

Exempel på applikationer

Lösningarna kan konfigureras så att de passar dina affärsbehov perfekt. Listan nedan beskriver några få exempel på vad du kan göra.

 • Felrapportering: Det är enkelt att skapa felrapporter som innehåller all information som krävs, inklusive bilder.
 • Hantering av arbetsorder: Planering och förberedelse av arbetsorder, resurstilldelning, expedition och dokumentkopplingar.
 • Rapportering om arbetsorder: Enkel rapportering av tid, material, åtgärder och mer för alla typer av arbetsorder.
 • Förebyggande underhåll Rapportera alla underhållsomgångar, inklusive inspektionsanmärkningar, fotografisk dokumentation och skapande av felrapporter. Du kan också inkludera utrustningsrapporter, t.ex. mätningar och reservdelar.
 • Materialförvaltning: Förbättra underhåll av lagerhantering genom att skanna streckkoder och automatisera lagerhållning. Hantera arbetsorder, returer, räkning, ankommande varor, kvalitetskontroll, och så vidare.
 • Entreprenörshantering: Hantera alla dina entreprenörer på en plats. Hantera inställda inköpsorder, registrera start och stopp för arbetsorder, rapportera utfört arbete och auktorisera rapporterad tid och arbete, integration med SSG Entre, skapa fakturor för leverantörer och mer.

Använda Novacura Flow

Med kraftfulla Novacura Flow kan du använda alla funktioner som följer med plattformen, inklusive

 • Kör affärsappar på nästan vilken plattform som helst. Windows, iOS, Android, webben eller Windows CE – det är ditt val.
 • Arbeta mobilt, både offline och online.
 • Använd olika typer av datainsamling, t.ex. 1D- eller 2D-streckkoder, RFID, signaturer, GPS eller kamera.
 • Integrera med din omgivning, t.ex. maskiner, skrivare och externa system.
 • Använd webbtjänsterna i IBM Maximo för att utnyttja all befintlig affärslogik i systemet.
Läs mer om Novacura Flow

Ta kontroll över din digitala resa idag

FÅ EN KOSTNADSFRI DEMO

Lösningar för din industri

logistics

Tillverknings- och logistikindustri

Läs mer

Föreställ dig ett lager där verkligheten är synkroniserad med dina system, där allt onödigt arbete elimineras, där det inte finns något pappersarbete, allting fungerar mobilt, och där allt som levereras stämmer till 100 %. Vi kan hjälpa dig att använda din kreativitet för att utforma och förverkliga lagerprocesserna på precis det sätt du vill ha dem.

icon asset service

Underhåll- och serviceindustri

Läs mer

Vår kompetens inom underhåll, tillsammans med våra lösningar, gör din underhållsverksamhet enkel, precis, mobil och förutsägbar. Och du behåller kontrollen.

Projektbaserad industri

Läs mer

Vår gedigna erfarenhet av stora och komplicerade projekt gör det möjligt för dig att förbättra hantering och genomförande av projekt. Precision, kontroll och enkelhet är viktiga faktorer som stöds av våra lösningar – hela vägen från konstruktion till leverans.

Hantering av företagsprocesser i ERP

Läs mer

Affärssystem är som regel komplexa och är därför underutnyttjade. Vi är experter på affärssystem och på hur du kan utnyttja dem maximalt. Vi känner till tekniken, vi känner till applikationen och vi kan verksamheten.