Tjänster och produkter som hjälper dig lyckas

IFS Applications

Vi har bred erfarenhet och djupgående expertis vad gäller ERP-system i allmänhet och IFS Applications i synnerhet. Med våra kunskaper och våra verktyg kan du utnyttja IFS Applications maximalt.

IFS Channel Partner of the Year 2019 banner

Tjänster för IFS Applications

Vi erbjuder ett brett sortiment av kvalificerade tjänster – allt från projekthantering och affärsutveckling till teknisk expertis – och produkter som gör ditt affärssystem bättre för din verksamhet.

IFS Gold Channel Partner Novacura

Projektledning

Lokal och internationell projektledning med erfarna konsulter. Vi levererar resurser för projektledning inom många områden och ofta i kombination med specifik driftexpertis.

Expertis inom applikationen

Vi hjälper dig att lära känna till ditt system på djupet. Vi erbjuder expertis inom Enterprise Asset Management (EAM), Enterprise Service Management (ESM) och Enterprise Resource Planning (ERP).

Processutveckling

Kartläggning av processer, dokumentation, utbildning och etablering av processlösningar. Våra konsulter delar med sig av erfarenhet och nyskapande idéer för att stödja våra kunders kritiska processer.

Uppgradering

Uppgradera från valfri version av IFS Applications med våra beprövade metoder. Vi anpassar aktuella implementeringsmetoder för varje kunds unika situation vare sig det gäller rent tekniska uppgraderingar eller uppgraderingar som ligger till grund för större förändringar i verksamheten.

Migration av data

Migrera data från eller till ditt affärssystem. Vi hanterar komplexa migrationer för våra kunder och är ofta inblandade i våra klienters Master Data Management-projekt med höga krav på kvalitet och punktlighet.

Integration 

Anslut IFS Applications till kringutrustning i interna eller externa system. Vi hanterar avancerade integrationer som använder teknologin i både IFS Applications och andra integrationsplattformar, inklusive vår egen produkt Novacura Flow.

Optimering för Oracle

Hög prestanda i IFS Applications är kritisk för din framgång. Våra IFS-certifierade tekniker hanterar databasfrågor dagligen och hjälper dig att utnyttja IFS Applications-databasen maximalt.

Rapporter

Skapa rapporter inom IFS Applications eller i verktyg utanför IFS Applications. Erfarna utvecklare erbjuder både design och utveckling av viktiga affärsrapporter inom olika områden.

Support

Kompetent och flexibel primär och sekundär support för IFS Applications. Vår support baseras på verkliga kunskaper om våra kunder och alla våra konsulter bidrar till vår supportorganisation.

Novacura erbjuder erfarna, professionella och flexibla konsulter med bevisade kunskaper inom många olika affärsprocesser.

Mer om konsulttjänster
IFS applications professional consultants

Produkter och lösningar för IFS Applications

Listan med lösningar som vi kan erbjuda för IFS Applications är nästan obegränsad. Om du har en utmaning så har vi en lösning. Våra lösningar kan kategoriseras enligt följande:

Novacura Flow

Mobila lösningar för IFS Applications.

Läs mer

Processlösningar

Processlagret ovanpå IFS Applications med Novacura Flow.

Läs mer

Webblösningar

Portaler, fallhantering eller anpassade webblösningar.

Läs mer

Lösningar för din industri

logistics

Tillverknings- och logistikindustri

Läs mer

Föreställ dig ett lager där verkligheten är synkroniserad med dina system, där allt onödigt arbete elimineras, där det inte finns något pappersarbete, allting fungerar mobilt, och där allt som levereras stämmer till 100 %. Vi kan hjälpa dig att använda din kreativitet för att utforma och förverkliga lagerprocesserna på precis det sätt du vill ha dem.

icon asset service

Underhåll- och serviceindustri

Läs mer

Vår kompetens inom underhåll, tillsammans med våra lösningar, gör din underhållsverksamhet enkel, precis, mobil och förutsägbar. Och du behåller kontrollen.

Projektbaserad industri

Läs mer

Vår gedigna erfarenhet av stora och komplicerade projekt gör det möjligt för dig att förbättra hantering och genomförande av projekt. Precision, kontroll och enkelhet är viktiga faktorer som stöds av våra lösningar – hela vägen från konstruktion till leverans.

Hantering av företagsprocesser i ERP

Läs mer

Affärssystem är som regel komplexa och är därför underutnyttjade. Vi är experter på affärssystem och på hur du kan utnyttja dem maximalt. Vi känner till tekniken, vi känner till applikationen och vi kan verksamheten.