Arbeta var som helst

Mobilitet från Novacura

Alla dina mobila affärsappar på en plats. Med Novacura Flow får du en plattform som kan hantera alla dina mobilitetsbehov. Vi kallar den för Företagsappen.

Varför använda mobilitet från Novacura?

Mobilitet är viktigt. Riktigt mobila verksamheter har visat sig vara mer effektiva, med gladare anställda som gör ett bättre jobb. För att uppnå detta måste den mobila arbetskraften vara utrustad med ett verktyg som stödjer mobila processer och mobila arbetare till 100 %.

Mobilitet är en integrerad och grundläggande del av vårt paket. Vi kan mycket om mobilitet eftersom vi har arbetat med mobila lösningar och processer sedan företaget grundades.

Med vår plattform för mobilitet kan du skapa riktigt smarta mobila applikationer som är direkt integrerade med ditt affärssystem. Du kan ta med alla data du behöver var som helst och du kan arbeta online eller offline. Och du har allting på samma plats – The Enterprise App.

Mer om Novacura Flow

De mobila processerna

När du tittar på mobila appar bör du börja med att titta på den mobila processen. Vad vill du uppnå med processen? Hur kan du skapa det bästa möjliga verktyget för människor som arbetar med processen? Vilka data ska hanteras? Hur mycket av processen kan automatiseras?

Det går inte att få en tydlig bild av den mobila processen tills du kan definiera den mobila appen.

Med Novacura Flow stödjer vi alla mobila processer. Du kan använda en av våra befintliga mobila appar eller skapa din egen. Gör det själv eller skaffa hjälp från våra experter. Det är ditt beslut. Några exempel på vad vi kan göra för din mobilitet:

 • mobil hantering av arbetsorder för fältservice
 • rapportering av inspektioner och förebyggande underhåll
 • effektiv lagerhantering med streckkodsskanning och etikettutskrift
 • tidsrapportering och rapportering av resekostnader
 • produktionsrapporter
 • mobila försäljningsorder och kostnadsförslag för fältförsäljning
 • och mer.

Den mobila plattformen

Vi använder Novacura Flow som vår plattform för mobilitet. Med Novacura Flow kan du skapa mobila appar som matchar dina mobila processer perfekt med några få steg.

 1. Definiera hur du vill arbeta.
 2. Designa det mobila arbetsflödet steg för steg.
 3. Anslut det till dina grundläggande system.
 4. Kör det!

Denna BPM-plattform är så kraftfull att den första mobila appen kan vara igång, och vara integrerad med ditt affärssystem på bara några dagar.

Sedan handlar det om att lägga till och förbättra steg för steg tills du har en komplett mobil lösning som täcker alla dina mobilitetsbehov.

Allt från kärnprocesser till mänskliga resurser och administrativa uppgifter kan implementeras i samma plattform. Du kan även utöka din mobila process så att den inkluderar både leverantörer och kunder.

Vi ger dig friheten att skapa de mobila affärsappar du behöver och gör det enkelt att göra dem tillgängliga för människorna som behöver dem.

Mobil säkerhet

Mobilitet ska inte bara vara enkelt, det ska naturligtvis också vara säkert. Med Novacura Flow får du stöd att skapa mobila applikationer som är så säkra som du behöver.

Själva plattformen stödjer säker användarhantering och säker kryptering av kommunikationsdata. Du kan välja om du vill använda en VPN-tunnel från en tredje part för kommunikation från den mobila klienten till servern eller en offentlig webbtjänst med https-kommunikation.

Novacura Flow stödjer även användning av MDM-programvara (mobile device management, mobil enhetshantering), där säkerheten kontrolleras av MDM-ramverket. Flow-klienten är integrerad med MobileIron.

Med denna integration kan du hantera säkerhet i fyra olika dimensioner:

 • Distribution av Flow-klienten till mobila enheter.
 • Säker och krypterad kommunikation via AppTunnel.
 • Förvaring av data i en behållare för att skydda vilande data.
 • Autentisering och konfiguration av användarpolicy, inklusive enskild inloggning från enheten.

Ta kontroll över din digitala resa idag

FÅ EN KOSTNADSFRI DEMO

Lösningar för din industri

logistics

Tillverknings- och logistikindustri

Läs mer

Föreställ dig ett lager där verkligheten är synkroniserad med dina system, där allt onödigt arbete elimineras, där det inte finns något pappersarbete, allting fungerar mobilt, och där allt som levereras stämmer till 100 %. Vi kan hjälpa dig att använda din kreativitet för att utforma och förverkliga lagerprocesserna på precis det sätt du vill ha dem.

icon asset service

Underhåll- och serviceindustri

Läs mer

Vår kompetens inom underhåll, tillsammans med våra lösningar, gör din underhållsverksamhet enkel, precis, mobil och förutsägbar. Och du behåller kontrollen.

Projektbaserad industri

Läs mer

Vår gedigna erfarenhet av stora och komplicerade projekt gör det möjligt för dig att förbättra hantering och genomförande av projekt. Precision, kontroll och enkelhet är viktiga faktorer som stöds av våra lösningar – hela vägen från konstruktion till leverans.

Hantering av företagsprocesser i ERP

Läs mer

Affärssystem är som regel komplexa och är därför underutnyttjade. Vi är experter på affärssystem och på hur du kan utnyttja dem maximalt. Vi känner till tekniken, vi känner till applikationen och vi kan verksamheten.