ett delat arbetsutrymme och kontroll, samtidigt

Novacura Flow Portal

Digitaliserat samarbete över gränser skapar bättre processer. Med Novacura Flow kan du enkelt bygga applikationer och portaler för samarbete. Du får ett delat arbetsutrymme och kontroll samtidigt.

Novacura Flow Portal

En bra lösning möjliggör samarbete mellan människor, avdelningar och företag. Och med kunder, entreprenörer och leverantörer.

En av de mest grundläggande delarna av processförbättring är samarbete, att få människor att arbeta tillsammans för att uppnå gemensamma mål. Detta samarbete sker inte bara inom ett företag, det täcker alla deltagare i en affärsprocess, från leverantörer till kunder.

Med Novacura Flow och Flow Portal underlättar vi både förbättring av processer och samarbete över gränser. Vår nyskapande plattform gör det möjligt att skapa portaler för kunder och leverantörer samt lösningar för att hantera specifika fall, genom att konfigurera processen och innehållet i lösningen.

Novacura Flow Portal

Samarbetsprocessen

Några exempel på typiska lösningar och processer där samarbete är en viktig del:

Portal för anläggnings- och arbetsorder

Låter kunder få en omedelbar översikt över pågående arbete, fakturor, anläggningens historik och nyckelregister. Kunder kan även loggföra en ny felrapport, rapportera en anmärkning för en faktura eller lägga till ett dokument.

Leverantörsportal

Här kan leverantörer få en översikt över deras beställningar och skapa t.ex. fraktanmärkningar.

Registrera en ny anställd

Processerna för att registrera en ny anställd. Utför alla uppgifter kopplade till en nyanställd, inklusive att lägga till personen till önskade affärssystem.

Fördelning av uppgifter

Skapa processer som tydligt fördelar ansvar mellan olika roller. Detta kan gälla skapande av ett avtal för leverantörer eller kunder eller att godkänna semester för en anställd. I slutändan hamnar rätt information i ditt affärssystem.

Hantering av allmänna fall

Här kan en person registrera ett fall som ska förberedas, administreras och hanteras av olika roller i organisationen. Detta kan gälla processer som rapportering av händelser, dokumenthantering eller olika typer av godkännanden. Liksom ovan hamnar rätt data på rätt plats, oavsett process.

Från köp till betalning, P2P

Hantering av från köp till betalning. Detta inkluderar allt från att skapa leverantören till slutlig publicering av leverantörens faktura i arkivsystemet. Och allt där emellan. Skapa och distribuera inköp och beställningar, automatisering av fakturor, hantering av auktorisering och auktoriseringsregler, matchning av inköpsorder. Allt inom P2P-processen stöds av plattformen.

Se demovideo
Mer om Novacura Flow

Ta kontroll över din digitala resa idag

FÅ EN KOSTNADSFRI DEMO

Lösningar för din industri

logistics

Tillverknings- och logistikindustri

Läs mer

Föreställ dig ett lager där verkligheten är synkroniserad med dina system, där allt onödigt arbete elimineras, där det inte finns något pappersarbete, allting fungerar mobilt, och där allt som levereras stämmer till 100 %. Vi kan hjälpa dig att använda din kreativitet för att utforma och förverkliga lagerprocesserna på precis det sätt du vill ha dem.

icon asset service

Underhåll- och serviceindustri

Läs mer

Vår kompetens inom underhåll, tillsammans med våra lösningar, gör din underhållsverksamhet enkel, precis, mobil och förutsägbar. Och du behåller kontrollen.

Projektbaserad industri

Läs mer

Vår gedigna erfarenhet av stora och komplicerade projekt gör det möjligt för dig att förbättra hantering och genomförande av projekt. Precision, kontroll och enkelhet är viktiga faktorer som stöds av våra lösningar – hela vägen från konstruktion till leverans.

Hantering av företagsprocesser i ERP

Läs mer

Affärssystem är som regel komplexa och är därför underutnyttjade. Vi är experter på affärssystem och på hur du kan utnyttja dem maximalt. Vi känner till tekniken, vi känner till applikationen och vi kan verksamheten.